Minőségi termőföld rendelés gyors határidővel és információs vonal:
06-20-92-73-626
  |  Honlap térkép  |  Kapcsolat, üzenet küldése  
Termőföld szállítás, Budapest és környéke
Termőföld szállítás, árak: 06/20-9-273-626
Rendelés esetén kedvezményes bobcat munka (gépi földmunka).

Minimális termőföld rendelés: 2 m3

Az áraink szakképzett kezelővel, feltankolt munkagéppel együtt értendőek!
Az árak tájékoztató jellegűek, konkrét munkára pontos árat adunk telefonon!


Termőföld szállítás eladás, rendelés.

Akciós terület: Budapest és környéke

A kiszállítás módját helyszíni megtekintéssel lehet eldönteni, ezért a pontos árat, csak ez után tudunk adni.

Szállítási árak a megközelíthetőségtől a szállítási távolságtól függően változnak. Bobcat, Gehl, Thomas 173, Takeuchi tipusú géppel, bérmunkát is vállalunk.

Ezen kivül vállaljuk:

  • termőföld, töltőföld szállítás,
  • sóder,
  • murva, fali murva, osztályozott murva , kerti murva,
  • kavics, osztályozott, mosott kulé /coulé/ kavics, gyöngykavics,
  • sóder, töltő sóder,
  • tőzeg, darált tőzeg,
  • humusz,
  • marhatrágya, istállótrágya,
  • kerti szikla

  szállítását megbízhatóan megszervezzük!
Kiemelt szolgáltatások

Gépi földmunka, billenős szállítás, komplett teljes talajcsere, konténeres sittszállítás.

A talajcseréhez legjobban bevált gépek a minrakodó gépek PL: Bobcat, Gehl, Cater, JCB... 

Tovább »Kapcsolat

Kapcsolat, elérhetőség Tovább »


Termőföld árakTöltőföld, humusz eladás

Töltőföld, humusz eladással, humusz rendeléssel, humusz árakkal kapcsolatos információk Tovább »


Termőföld rendelésFolyamatos termőföld akció Budapesten és környékén!

Folyamatos termőföld akció Budapesten és környékén! Tovább »Termőföld megrendelés

Különbőző termőföldek rendelésével, gyors kiszállításával kapcsolatban tudunk bővebb információt nyújtani. Tovább »


Termőföld szállításFekete, erdei, barna, réti barna föld ára, árak

Fekete, erdei, barna, réti barna földek Tovább »Kerti termőföld választékunk


Kerti termőföld választékunk, versenyképes árak
Tovább »


Termőföld információk

Termőföld - előszó


Termőföld - előszó, bevezető Tovább »

Termőföld - I. FEJEZET. A fizikai mállás


A Föld felszínét laza talajtakaró borítja, mely óriási szőnyeg módjára takarja el a Föld kérgének szilárd kőzeteit. Volt idő, amikor ez a talajtakaró még hiányzott, s a Föld felszínét csak szilárd kőzet alkotta. A talajtakaró ma is állandóan változik, sajátszerű életet él, kelet­kezik, átalakul és elmúlik... Tovább »

Termőföld - II. FEJEZET. A talaj homokos és agyagos részei


A fizikai mállás hatására keletkezett kőzettörmelék különböző nagyságú részekből áll. Fontos sajátságai, a levegővel és a vízzel szemben való viselkedése, továbbá szilárdsága nagy mérték­ben függnek a részek nagyságától. Ha a különböző nagyságú részek sajátságait tanul­mányozni kivánjuk, akkor el kell őket egymástól választanunk. Ez a mechanikai elemzés feladata. A mechanikai elemzés adataiból következtetéseket vonhatunk a talaj keletkezését, továbbá fizikai sajátságait illetőleg. A talajt alkotó ásványos szemcséket Atterberg svéd kutató nyomán a következő csoportokba foglaljuk össze. Tovább »

Termőföld - III. FEJEZET. A talaj és a víz


A fizikai mállás, mely a kőzeteket felaprítja, olyan kis részeket is hoz létre, melyek kicsiny­ségüknél fogva uj, azaz olyan sajátságokkal bírnak, melyek az eredeti kőzetben nem észlelhetők. Ezek a kolloid sajátságok. A kőzetek felaprózásából keletkezett laza törmeléknek még más nevezetes sajátsága is van, amiben eltér a szilárd kőzettől és ez az, hogy a vizet magába veszi és aránylag nagy mennyiségű vizet képes raktározni. Igaz, hogy a mállásnak indult, összerepedezett kőzet finom hasadékaiba is behatol a víz, ennek a víznek a mennyisége azonban a kőzet tömegéhez képest csekély és csak kis része áll a növényzet rendelkezésére. A növényeknek azonban óriási mennyiségű vizre van szükségük ahhoz, hogy megéljenek. Tovább »

Termőföld - IV. FEJEZET. A kémiai mállás


A fizikai mállás létrehozta kőzettörmelékben a víz mélyreható változásokat okoz. A víz megindítja a kémiai mállást, azt a folyamatot, amely a kőzettörmelék ásványait elbontja és új vegyületeket hoz létre, köztük olyanokat is, amelyek a növények táplálkozásához nélkülöz­hetetlenek. Tovább »

Termőföld - V. FEJEZET. A biologiai mállás


A fizikai és kémiai mállás által létrehozott talajon élőlények telepednek meg, amelyek úgy életműködésük során, mint haláluk után olyan anyagokat termelnek, amelyek a talaj eredeti sajátságait megváltoztatják. Ezeknek az élő szervezeteknek közreműködésével változik csak át a talaj tulajdonképpen termőfölddé. Tovább »

Termőföld - VI. FEJEZET. A tőzegképződmények


Ha a növényi maradványok túlnevesd helyen, esetleg viz alatt korhadnak el, a talajon vastag humuszrétegek halmozódnak fel, melyekben az eredeti növények szerkezete a legtöbbször felismerhető. Ezek a tőzegképződmények, melyek helyenként több méter vastagok és tüzelési célokra is szolgálnak.Hazánkban többféle tőzegképződmény van, melyeknek keletkezési módja és sajátságai eltérőek. Az Alföld tőzegei tápanyagban gazdag vízben keletkeztek, míg hegyvidékeink tőzegei tápanyagban felettébb szegény vizekben halmozódtak fel. Tovább »

Termőföld - VII. FEJEZET. A nitrogén körforgalma a talajban


A növényi sejt élő része, a plazma, fehérjevegyületekből áll. A fehérjék bonyolult összetételű nitrogén tartalmú anyagok, amelyek a humuszképződés során egyszerűbb összetételű nitrogén tartalmú vegyületekre bomlanak. A növények ezekből az új vegyületekből uj fehérjét képeznek, amely idővel ismét a talajba kerül vissza. Körfolyamattal van itt dolgunk, amely a talaj termékenységét nagy mértékben befolyásolja Tovább »

Termőföld - VIII. FEJEZET. A talaj tápsói


A növényeknek testük felépítéséhez bizonyos mennyiségű tápsóra is van szükségük. Ha a növényt elégetjük, ezeket a tápsókat hamu alakjában kapjuk vissza és ezért hamualkat­részek­nek is hívják őket. A nélkülözhetetlen hamualkatrészek, melyek nélkül a magasabb rendű növények nem élnek meg, a káli, a mész, a magnézia, a vas, a foszfor és a kén különböző vegyületeiből állnak. Ha ezeknek az anyagoknak egyike is hiányzik, vagy olyan állapotban van, hogy azt a növény nem veheti fel, a növény elpusztul.Ezeken az anyagokon, kivül a növény más elemi testek vegyületeit is felveszi és felhasználja teste felépítésére, ilyenek a szilícium, a klór, a nátrium, az alumínium, a mangán stb. különböző vegyületei, ezeknek élettani szerepe kevésbé ismeretes. Tovább »

Termőföld - IX. FEJEZET. A talaj termékenysége


Termékeny talaj alatt általában olyan talajt értünk, amely a szokásos módon megművelve, bő termést ad. Már ebből is láthatjuk, hogy a termékenység relatív fogalom, függ attól, minő növényt akarunk termelni. Vannak talajok, melyeken bizonyos növények nem teremnek meg és még sem mondhatók terméketleneknek, mert más növények kitűnő termést adnak rajta. Így vannak az Alföldön nagy kiterjedésű szikes földek, melyeken a búza nem terem meg, ellenben kitűnő székfűtermést adnak. A székfűtermésért a tulajdonos nagyobb árat kap, mint az ugyanakkora kitűnő búzaföldön termett búzájáért. Tovább »

Termőföld - X. FEJEZET. A talajok osztályozása


Ha a talajok sokaságával rendszeresen akarunk foglalkozni, igyekeznünk kell közös csopor­tokba osztani azokat a talajokat, amelyek egymás közt hasonlóak. Ebből az következik, hogy nagyon sok talajosztályozás lehetséges, aszerint, hogy az osztályo­zandó talajok melyik sajátsága alapján kívánjuk őket csoportosítani.
Ha csak egy vagy csak néhány sajátságot veszünk tekintetbe, akkor osztályozásunk mester­séges. Ezekben az osztályozási rendszerekben nem szükséges, hogy az alapul felvett tulaj­donság a legfontosabbak közül való legyen, rendszerint a legfeltűnőbbet, a legláthatóbbat választjuk. Tovább »

Termőföld - XI. FEJEZET. Laterites talajok


(Optimális átnedvesedésű talajok.) A laterites talajok sok csapadék és magas hőmérséklet hatására keletkeznek. Ilyen körül­mények közt a szerves anyagok legnagyobb része tökéletesen elég, azért ezek a talajok humuszban szegények. A mállás hatására keletkezett sókat a bő csapadék teljesen kilúgozza. Tovább »

Termőföld - XII. FEJEZET. A podszolos talajok


(Közepes, átnedvesedésű talajok.) Aránylag sok csapadékkal, de a csapadék egyenletesebb megoszlásával, továbbá alacsony évi középhőmérséklet mellett a talajban nagyobb humuszmennyiségek halmozódhatnak fel. A humusz azonban a bázisok kilúgozása következtében telítetlen, savanyú és a málláskor kelet­kező kolloid állapotú vas hidrátra és alumínium hidrátra védő hatást gyakorol, minélfogva a bázisokkal együtt ezek is kilúgozódnak. A talajt színező vasvegyületek kilúgozása következ­tében a talaj fakó színű, világosszürke vagy fehér. Az ilyen szinü talajokat az orosz nép már rég idők óta podszolnak (podzolnak) nevezi (talajok, melyek a hamuhoz hasonlítanak, oroszul a hamu = szola). Tovább »

Termőföld - XIII. FEJEZET. A csernozjomok / csernoszjomok


(Mérsékelt átnedvesedésű talajok.) Ennek az osztálynak talajai olyan éghajlat alatt keletkeznek, melyben a talajra hulló csapadék a mállásnál keletkezett sók kilúgozására nem elegendő. A talajban visszamaradó só telíti a humuszt. A telített humusz felhalmozódik és a talajt sötét színűre festi. A mállásnál felszaba­duló alumínium és vasvegyületek sem lúgozódnak ki, hanem kovasavval egyesülve agyagos vegyületeket képeznek. Így keletkezik az agyagos és humuszos fekete mezőségi föld, a hires orosz csernoszjom (csernozjom). Tovább »

Termőföld - XIV. FEJEZET. A félsivatagok és sivatagok talajai


(Elégtelen átnedvesedésű talajok.) Az évi csapadék mennyiségének további csökkenésével a sók felhalmozódása a talajban még nagyobb fokú. Az alacsony csapadékmennyiség csak gyér növényzet kifejlődését teszi lehető­vé, ennek következtében a talajokban kevés a humusz, a talaj világos színű. Tovább »

Termőföld - XV. FEJEZET. A láptalajok


(Túlzott átnedvesedésű talajok.) Ha a talajt állandóan víz itatja át, a szerves anyagok lassan alakulnak át humusszá. A talajon vastag humuszos rétegek halmozódhatnak fel, melyekben sok a félig elkorhadt növényi rész. A humuszos réteg alatt a talaj sötét színű. A nedvesség állandó hatására a hidrolites mállás nagyfokú, a lehasadó bázisok kilúgozódhatnak. A vasvegyületek a humuszos viz hatására könnyen mozgó állapotban maradnak és kilúgozódhatnak. Tovább »

Termőföld - XVI. FEJEZET. A szikes talajok


(Időnként túlzott átnedvesedésű talajok.) Ha a csernoszjom (csernozjom) vagy a félsivatagi zónában akár a feltalaj, akár az altalaj időnként el van árasztva és a viznek lefolyása nincs, akkor a viz elpárolgásakor a vízben oldott sók a talajban visszamaradnak és idővel felhalmozódnak. Sós, vagy más néven szikes talajok keletkeznek, melyeket a könnyen oldható sók felhalmozódása jellemez; a sók gyakran kivirágzanak a felszínen és azt kéreggel borítják be. A sók főleg nátriumvegyületek, konyhasó (NaCl), glaubersó (Na2SO4), nátriumhidrokarbonát (NaHCO3) és szóda (Na2CO3). Tovább »

Termőföld - XVII. FEJEZET. Magyarország talajviszonyainak áttekintése


Miután megismerkedtünk a különféle talajtípusokkal, befejezésül lássuk miként függnek össze hazánk talajviszonyai az ország éghajlatával, földrajzi kialakulásával és geológiai felépí­tésével. Tovább »

Termőföld - Irodalom, szakirodalom


A termőföldnek óriási irodalma van. A róla megírt rengeteg könyv közül csak néhány fontosabbat sorolunk fel, melyeknek alapvető jelentőségük van. Ezekben a további irodalom is megtalálható.
Alapvető fontosságú művek: Tovább »

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!