Minőségi termőföld rendelés gyors határidővel és információs vonal:
06-20-92-73-626
  |  Honlap térkép  |  Kapcsolat, üzenet küldése  


Termőföld rendelés aznapi kiszállítással és további részletes információ:

06-20-92-73-626
http://termofold.eu/s/termofold_szallitas/i/2_s.jpg

Szolgáltatások:

 • talajcsere
 • gépiföldmunka
 • tereprendezés
 • pincetömb kiemelés, medence ásás
 • árok ásás, alap ásás 
 • kotró bérlés rendelés
 • termőföld rendelés
 • billencs, billenős autó rendelés bérlés
 • Bobcat, JCB. Gehl cat rendelés bérlés

http://termofold.eu/s/termofold_szallitas/i/3_s.jpg


Termőföld árakTöltőföld, humusz eladás

Töltőföld, humusz eladással, humusz rendeléssel, humusz árakkal kapcsolatos információk Tovább »


Termőföld rendelésFolyamatos termőföld akció Budapesten és környékén!

Folyamatos termőföld akció Budapesten és környékén! Tovább »Termőföld megrendelés

Különbőző termőföldek rendelésével, gyors kiszállításával kapcsolatban tudunk bővebb információt nyújtani. Tovább »


Termőföld szállításFekete, erdei, barna, réti barna föld ára, árak

Fekete, erdei, barna, réti barna földek Tovább »Kerti termőföld választékunk


Kerti termőföld választékunk, versenyképes árak
Tovább »


SzolgáltatásokBobcat munka, bobcat bérlés

Bobcat munka végzése, cégünk a Bobcat munkák specialistája. Tovább »Bontás: házak, épületek bontása, lebontása

Bontáskor keletkező sitt, építési törmelék elszállítása, lerakása nem probléma( építési törmelék,tégla , beton, cserép,mész, sitt) hisz ezek a természetben szinte bárhol föllelhető természetes anyagok. Kémiai összetételük nincs megváltoztatva, ezért bomlásukkal nem szennyezik környezetünket. Elhelyezésük szinte bármelyik bányában megoldható, de a leggazdaságosabb a kizárólag sitt és törmelék lerakása céljára fenntartott bányákban. Ezek ugyanis nem igényelnek különösebb környezet védelmi felkészülést. Keresnek egy nagyobb gödröt (pl. régi bányát, külszíni fejtést, felhagyott homokbányát.) és a megfelelő engedélyeztetés után egyszerűen betemetik sittel, törmelékkel. Az ilyen bányákban a sitt és törmelék elhelyezési költsége általában 1200-1600 ft.m3-ként. Tovább »Föld feltöltés, visszatöltés

Föld feltöltés, visszatöltés: föld fölé kiemelt alapok, házak feltöltése, kertek, udvarok feltöltése mélyen fekvő területek, kertek feltöltése bobcat-tal, töltőfölddel.
Gödrök, túlásott pincék visszatöltése bobcat-tal, töltőfölddel. Tovább »Gépi földmunka

Gépi földmunka Bobcat vagy egyéb gépek használatával. Telefonon részletes információt, árakat adunk. Tovább »Hótolás, hóeltakarítás Bobcat felhasználásával

Hótolás, hóeltakarítás Bobcat felhasználásával: Tovább »Kertépítés, kertészet, kert

Teljes körű kertépítést vállalunk a kerttervezéstől a kivitelezésen át a kertfenntartásig magas színvonalon. Elsősorban Budapesten és vonzáskörzetében dolgozunk, de végeztünk már munkát a Balatonnál és a Tisza-tónál is. Elvégzett munkáinkra garanciát adunk. Kivitelezéseinken folyamatos vezetői felügyelettel vagyunk jelen. Tovább »Sitt és szemét elszállítása

Sitt és szemét elszállítása konténerrel, vagy billenős autóval, és rakodása Bobcat-el.
Manapság a szemét és hulladék megsemmisítése az emberiség egyik legnagyobb problémája. Főleg a plasztik( műanyag) elterjedése óta. Ezek legnagyobb részét a csomagoló anyagok teszik ki. Tovább »Sózás, síkosság mentesítés, Bobcat gépekkel

Sózás, síkosság mentesítés, Bobcat gépekkel... Tovább »Talajcsere

Elgazosodott , gyenge silány földek kitermelése Bobcat-el elszállítása: konténerrel, ill. billenős autóval, új friss termőföld szállítása, behordása elterítése, elsimítása Bobcat-tel Tovább »Tereprendezés, kertrendezés

Gépiföldmunka árak, bobcat bérlés, rendelés, óradíj, minikotró bérlet óradíj, óradíjak valamint egyösszegű vállalások:
FONTOS! Mielött gépet rendel bárhonnan, győzödjön meg az ár/teljesítmény arányról!
Aktuális árainkról vagy gépparkunkról érdeklődjön telefonon. Tovább »Termőföld szállítás eladás, rendelés

Termőföld szállítás eladás, rendelés. Akciós terület: Budapest és környéke.
A kiszállítás módját helyszíni megtekintéssel lehet eldönteni, ezért a pontos árat, csak ez után tudunkadni.
Szállítási árak a megközelíthetőségtől a szállítási távolságtól függően változnak. Tovább »

Termőföld - VI. FEJEZET. A tőzegképződmények

Ha a növényi maradványok túlnedves helyen, esetleg viz alatt korhadnak el, a talajon vastag humuszrétegek halmozódnak fel, melyekben az eredeti növények szerkezete a legtöbbször felismerhető. Ezek a tőzegképződmények, melyek helyenként több méter vastagok és tüzelési célokra is szolgálnak.
Hazánkban többféle tőzegképződmény van, melyeknek keletkezési módja és sajátságai eltérőek. Az Alföld tőzegei tápanyagban gazdag vizben keletkeztek, mig hegyvidékeink tőzegei tápanyagban felettébb szegény vizekben halmozódtak fel.
A rétlápok keletkezése. Az Alföld nagy tőzegtelepei sekélyvizü tavakban keletkeztek. Régebben, amikor folyóink szabályozatlanul kalandozhattak az Alföldön, időnként kiöntöttek. A szétterülő viz sok iszapot hozott magával. Az árviz megszüntével a folyóviz visszavonult medrébe, egyes mélyebben fekvő helyek azonban vizzel telve maradtak. A finom iszap, melyet a folyóviz magával hozott, leülepedett és lassanként feltöltötte a tó fenekét. Ebben az iszapban vizi növények telepedtek meg. A part felé, ahol a tó vize sekélyebb, buja növekedésü félig vizi növények, káka és nád terjeszkedtek, melyeknek elhalt gyökerei és szárai ott helyben felhalmozódtak. A vizben, a levegőhiány miatt, a humuszképződés nagyon lassan megy végbe, ezért ez a réteg állandóan nő, mindaddig, mig csak a tavat ki nem tölti. A nádas és a nedves partszegély közt sásfélék nőnek, amelyeknek gazdag gyökérzete a lápiszapot behálózza és ott sástőzeggé alakul át. A sás a már feltöltődött lápot gyakran teljesen benövi, ilyenkor a mélyebb részekben nádtőzeget, felette pedig sástőzeget találunk.
Máskor azonban, különösen a sekélyebb lápokban, a tőzeg kizárólag nádtőzegből áll. Ezekben a nádasokban él a nád társaságában a kálmusgyökér (Acorus calamus). A sás, mint az utolsó tőzegképző növény, sajátszerü növekedésénél fogva ú. n. zsombékokat képez; különálló nagy ½‑1 méter magas kiálló gyepek ezek, melyeket apró viztócsák választanak el egymástól. A zsombék alja, amely állandóan vizben van, eltőzegesedik. A sás társaságában sok más növény is él, melyek közül a menta és a vidrafü gyógyhatásuk miatt keresettek.
Ha a lápot lecsapolják és felszine lassanként kiszárad, akkor a környékén élő növények magjai is kikelnek rajta, a tőzeg megszelidül és végül rétté alakul át. Ezért rétlápnak hívjuk. Felületének sík volta miatt sík lápnak is hivják, mig a nép egyes helyeken berek, őrjeg, turjány néven nevezi őket.
A rétlápok tőzege. A rétlápok tőzege sötétbarna vagy fekete szinü, igen laza képződmény. Az alapanyagban gyakran felismerhetjük a nád vagy sás gyökereit. A vizet rendkivül mohón szivja magába és erősen visszatartja, a friss tőzeg vizből súlyának 20‑22‑szeresét is képes visszatartani. Az átázott tőzeg erősen megduzzad, kiszáradáskor összezsugorodik és meg­repedezik. Ha teljesen kiszáradt, nagyon lazává és gyakran pornemüvé válik. Kötöttsége kicsiny. Ezen utóbbi sajátsága következtében nagyon alkalmas a túlkötött, nehéz agyagtalajok megjavítására. Nagy vizszivó képessége és azon sajátsága miatt, hogy a büzös gázokat nagy mértékben elnyelni képes, istállók és árnyékszékek szagtalanítására használják. Az ürülékkel elkevert tőzeg kitünő trágya.
A tőzeges talaj. A rétlápok tőzege a láp kiszáradása után hamarosan termőtalajjá alakul át. A tőzegtalaj fekete szinü, porhanyós, a növényi alkotórészeket már nem ismerhetjük fel benne. A nép sok helyütt kotus földnek hivja. A tőzeges talajok általában véve tápanyagszegények, vizviszonyaik is rendszerint szabályozatlanok. Vagy sok a viz rajtok, vagy oly kevés, hogy a tőzeg kiszárad. Ezért, ha a tőzeges talajt hasznosítani akarjuk, vizviszonyait kell szabályoz­nunk, amit csatornázással és a vizlevezető árkokban elhelyezett zsilipekkel érünk el. Ezután pedig gondoskodnunk kell a hiányzó tápanyagokról, a foszforról és káliról.
A tőzeges talajon akármilyen gazdasági növény megterem. Leginkább legelőnek vagy kaszálónak használják. Franciaország hires maraicher kertészetei tőzeges talajon létesültek.
A szurokföld. Ha a rétlápot fölszántják, akkor a fölszántott tőzeg aránylag gyorsan oxidá­lódik, kiszáradáskor porszerüvé válik, a szél a finom port elviszi. A tőzeg elfogy. Sok helyütt fel is égetik. Ez még sietteti a tőzegréteg elfogyását. Ilyen helyeken azután csak az egykori lápfenék fekete szinü iszapja marad meg. Ez képezi az uj feltalajt. Ez a fekete iszapréteg sok humuszt tartalmaz és friss állapotában nagyon termékeny. Rendkivül magas agyagtartalmánál fogva azonban fizikai sajátságai kedvezőtlenek, szárazon kőkemény, nedvesen pedig ragad, mint a szurok. Ezért szurokföldnek is hivják. Ezen kedvezőtlen sajátságai meszezéssel lényegesen javíthatók. Ha a művelés következtében eredetileg magas humusztartalma megcsökken, akkor szine barnássá válik és termékenysége lényegesen csökken.
A mohalápok keletkezése. Egészen más természetü tőzeg keletkezik a Felvidék tápanyag­szegény vizeiben, így a Magas Tátrában, ahol a gránitmedencékben tiszta hólé gyülik össze, a sok tápanyagot igénylő nád és sás nem élnek meg, helyettük a növények legigénytelenebbjei, mohák, főleg Sphagnum‑félék telepednek meg a vizparton, majd fokozatosan befelé nyo­mulva a tóba, a viz tükrét benövik és a tavat feltöltik. Ezek a Sphagnumok rendkivül sok nedves­séget igényelnek tenyészetükhöz, hatalmas viztartó sejtjeik vannak, melyekben nagy mennyiségü vizet tudnak raktározni. Tápanyagigényük rendkivül csekély, tápdús vizekben elpusztulnak. Nemcsak tavakban élnek, hanem mindenütt elszaporodnak, ahol tápanyag­szegény talajra bőséges csapadék jut. Ezeken a nedves területeken eleinte csak egyes moha­párnákat képeznek, ezek tovább nőve egyesülnek és mindjobban elterjednek. A mohaláp alakja végül domborúvá válik, akár az óraüvegé. A mohaláp úgyanis a közepén sokkal nedvesebb, mint a szélén, ahol a nedvesség hamarább párolog el, ennélfogva a mohák a láp közepén sokkal gyorsabban nőnek, mint a szélén.
Ha a mohaláp valamilyen oknál fogva kiszárad, a tőzegmohák már nem fejlődnek tovább és a lápon más növények is megtelepülnek. Első sorban a gyapotfü (Eriophorum), majd a rovarevők (Drosera és Pinguicula).
Később azután cserjés növények jönnek, az áfonyafélék, melyeket végül a hangafü (Calluna vulgaris) követ. A fák nem birják el a mohaláp nagy tápanyagszegénységét és vizbőségét, ezért nem is telepednek meg rajta, a gyalogfenyő és a nyir kivételével, de ezek is csak tengőd­nek.
A fiatal mohatőzeg világos szinü, szálas szerkezetü, rendkivül nagy vizszivó és viztartó képességgel bir, nedvesen is rostos marad és sohasem kenődik, amit annak köszönhet, hogy az alkotó mohák csak nagyon kevéssé változnak el benne. Ezen sajátságaiért a kertészek nagyra becsülik és kényesebb dísznövények tenyésztésénél alkalmazzák. Ha ugyanis moha­tőzeg­gel töltünk meg egy nagy cserepet, azt találjuk, hogy a legkülönbözőbb nedvesség­tartalom mellett is a tőzeg fent úgyanannyi vizet tartalmaz, mint az edény alján. A tőzeg nagy vizvezető képességénél fogva a cserép nedvességtartalma egyenletesen oszlik meg.
Az idősebb mohatőzeg sötétebb szinü, sötétbarna vagy fekete és sokkal tömöttebb szerkezetü.
Nevezetes a mohaláp tőzegének nagy állandósága is. A kiszáradt láp felszini rétege csak nagyon lassan alakul át talajjá, a száraz és tápanyagban szegény talajon alacsony gyepek (szőrfü stb.) telepednek meg a cserjés növények közt. Az egykori láp heide‑vé alakul át, mezőgazdaságilag értéktelen területté, melyet hasznosítani csak a nagy mértékben hiányzó tápanyagok pótlásával sikerül.
Magyarország nagyobb tőzegterületei. Magyarországon a tőzeglápok kiterjedése 100,000 hektár, vagyis az ország területének 0.35%‑a. Ezekben a lápokban a földtani felvételek becslése szerint 1200 millió köbméter tőzeg van, amelynek fütőértéke az ország 1909. évi szénbehozatalának 50‑szeresét teszi ki. A nagyobb tőzegterületek:


Rétlápok

Terület
nagysága
km
2

Millió
köbméter
tőzeg

Dunántúl:
A fehérmegyei Sárrét

  16.5

  40


a moson sopronmegyei Hanság

230.5

258.8


a balatonvidéki Nagyberek

  92

140


a zala- és somogymegyei lápcsoport

  60

250

A Duna Tisza közén

  46

  50

A szabolcsmegyei lápokban

  20.9

  22.4

MohalápokÁrvamegye lápjai

  18.2

  34Ezeknek a lápoknak értékesítésére eddig nagyon kevés történt. Legujabban a nagy széninség enyhítésére az állam három tőzegüzemet létesített, egyet Keszthely mellett, egyet Nádasd­ladányban és egyet Isaszegen, amelyeken ez évben 12.000 tonna tüzelőanyagot állítottak elő. Ezenkivül tiz magángazdaság is termel tőzeget gépi erővel.
Az elégetés azonban a tőzeg legkezdetlegesebb kihasználási módjai közé tartozik. Sokkal célszerübb elgázosítani, amikor a tőzegben levő nagy mennyiségü nitrogént ammóniumszulfát alakjában visszanyerik és ilyképp igen értékes mütrágyához jutnak.
A tőzeget tüzelési vagy ipari célokra csak ott ajánlatos felhasználni, ahol elég vastag réteg van belőle; ahol a tőzegtelep vékony, ott célszerübb mezőgazdasági művelés alá venni.
A tőzeg fütőértéke a tőzeg összetételétől függ. A mellékelt táblázat néhány magyarországi tőzeg összetételét és fütőértékét adja meg Emszt elemzései alapján. Feltünő a mohatőzeg alacsony hamutartalma és magas fütőértéke.
Néhány magyarországi tőzeg összetétele.
Rétlápok tőzege

Mohalápok tőzege

Nagyberek Lengyeltóti

Ecsedi láp Börvely

Sárrét
Csór

Liptó m. Ujcsorbató

Árva m. Jablonka

Szén

C

43.1 %

19.9 %

37.1 %

46.6 %

51 %

Hidrogén

H

  4.5  "

  2.2  "

  3.3  "

  5.3  "

  5.5 "

Oxigén

O

26.7  "

14.2  "

19.8  "

36.5  "

30.   "

Nitrogén

N

  2.0  "

  1.0  "

  1.5  "

  1.1  "

  1.4 "

Kén

S

  1.0  "

  0.4  "

  0.9  "

  0.1  "

  0.4 "

Viz

H2O

10.7  "

  7.5  "

11.8  "

  8.7  "

  8.7 "

Hamu

11.9  "

54.7  "

25.5  "

  1.6  "

  2.9 "

tőérték (kalória)

3700 kal

1660 kal

3100 kal

4200 kal

4640 kal
Oldal URL


A jelenlegi oldal elsődleges címe: http://termofold.eu/a-tozegkepzodmenyek-termofold-49/
Továbbá az alábbi címen is elérhető: http://termofold.eu/doc49/

Formátumok


A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: http://termofold.eu/d49-Term-145-fld-VI-FEJEZET-A-t-145-zegkpz-145-dmnyek.doc

Kulcsszavak

Partnerek


Kiemelt akciós szolgáltatási területeink:

Budapest I. kerület Várkerület: Gellérthegy , Krisztinaváros , Tabán , Vár (Budapesti vár), Víziváros

Budapest II. kerület: Adyliget, Budakeszierdő , Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Erzsébettelek, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Hárshegy, Hűvösvölgy, Kővár, Kurucles, Lipótmező, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút-Ófalu, Petneházyrét, Remetekertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlőhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak , Vérhalom, Víziváros , Zöldmál

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer: Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdűlő, Mátyáshegy, Mocsárosdűlő, Óbuda, Óbudaisziget, Remetehegy, Rómaifürdő, Solymárvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkő, Újlak , Ürömhegy

Budapest IV. kerület Újpest: Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget , Székesdűlő, Újpest

Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros: Belváros, Lipótváros

Budapest VI. kerület Terézváros - városrész: Terézváros

Budapest VII. kerület Erzsébetváros: Erzsébetváros, Istvánmező

Budapest VIII. kerület Józsefváros: Istvánmező , Józsefváros, Kerepesdűlő, Tisztviselőtelep

Budapest IX. kerület Ferencváros: Ferencváros, Gubacsidűlő, József Attila-lakótelep

Budapest X. kerület Kőbánya: Felsőrákos, Gyárdűlő, Keresztúridűlő, Kőbánya-Kertváros, Kúttó, Laposdűlő, Ligettelek, Népliget, Óhegy, Téglagyárdűlő, Újhegy

Budapest XI. kerület Újbuda: Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy , Hosszúrét, Kamaraerdő, Kelenföld, Kelenvölgy, Kőérberek, Lágymányos, Madárhegy, Őrmező, Örsöd, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy , Spanyolrét, Szentimreváros, Tabán

Budapest XII. kerület Hegyvidék: Budakeszierdő , Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Krisztinaváros , Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Németvölgy, Orbánhegy, Sashegy , Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget

Budapest XIII. kerület: Angyalföld, Margitsziget, Népsziget , Újlipótváros, Vizafogó

Budapest XIV. kerület Zugló: Alsórákos, Herminamező, Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr, Városliget

Budapest XV. kerület: Pestújhely, Rákospalota, Újpalota

Budapest XVI. kerület: Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom

Budapest XVII. kerület Rákosmente: Akadémiaújtelep, Madárdomb, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Régiakadémiatelep

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre: Alacskai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsőmajor, Bókaytelep, Erdőskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Halmierdő, Havanna-telep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imre-kertváros, Szent Lőrinc-telep, Újpéteritelep

Budapest XIX. kerület Kispest: Kispest, Wekerletelep

Budapest XX. kerület Pesterzsébet: Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet, Pesterzsébet-Szabótelep

Budapest XXI. kerület Csepel: Csepel-Belváros, Csepel-Kertváros, Csepel-Ófalu, Csepel-Rózsadomb, Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdőalja, Erdősor, Gyártelep, Háros, Királyerdő, Királymajor, Szigetcsúcs

Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény: Baross Gábor-telep, Budafok, Budatétény, Nagytétény

Budapest XXIII. kerület Soroksár: Millenniumtelep, Soroksár, Soroksár-Újtelep

Akciós szolgáltatási területeink:

 • Csömör
 • Csobánka
 • Csabdi
 • Diósd
 • Dunakeszi
 • Ecser
 • Etyek
 • Érd
 • Fót
 • Göd
 • Gödöllő
 • Gyömrő
 • Isaszeg
 • Kerepes
 • Kistarcsa
 • Maglód
 • Mány
 • Bicske
 • Zsámbék
 • Herceghalom
 • Mende
 • Mogyoród
 • Monor
 • Nagykovácsi
 • Nagytarcsa
 • Páty
 • Pécel
 • Pest
 • Perbál
 • Pilisborosjenő
 • Piliscsaba
 • Pilisvörösvár
 • Pomáz
 • Solymár
 • Sülysáp
 • Szentendre
 • Szigethalom
 • Szigetszentmiklós
 • Szilas
 • Szilasliget
 • Telki
 • Tinnye
 • Törökbálint
 • Újbuda
 • Üllő
 • Vecsés
 • Budaőrs
 • Budajenő
 • Budapest
 • Dunaharaszti,
 • Budakalász,
 • Budakeszi,
 • Bugyi,
 • Csömör,
 • Erdőkertes,
 • Etyek,
 • Gyál,
 • Halásztelek,
 • Maglód,
 • Kerepes,
 • Kistarcsa,
 • Mogyoród,
 • Pilisszentiván,
 • Páty,
 • Perbál,
 • Pilisborosjenő,
 • Piliscsaba,
 • Piliscsév,
 • Pilisjászfalu,
 • Pilisszántó,
 • Pilisvörösvár,
 • Pomáz,
 • Solymár,
 • Soroksár,
 • Sóskút,
 • Szada,
 • Százhalombatta,
 • Tárnok,
 • Tinnye,
 • Tök,
 • Telki,
 • Üröm,
 • Vecsés,
 • Veresegyház,
 • Zsámbék